Kurallarımız,öneriler... ZORUNLU TANITIM!

“Pati Saray” İstanbul Kedi Severler Derneği Kuralları

“Pati Saray” İstanbul Kedi Severler Derneği Kuralları

Genel durum

1.    Kulübün temel görevi, kedi yetiştirmede ve ıslahında üyelerine yardımcı olmak, damızlık hayvan kalitesini artırmak,  tanınan cinslerde yeni renkler geliştirmek, yeni cinslerin tanıtımı ve üretimidir.

Belirlenen amaçları gerçekleştirmek ve kulübün planlanmış görevleri, kulübün yetiştiricilerine ve  Yetiştirme komisyonuna  veriyoruz.

 

Kulübün yetiştirme komisyonu

2.    Yetiştirme komisyonu, safkan üretiminin genel yönetimini ve koordinasyonunu gerçekleştirir.

2.1. Yetiştirme komisyonu, standart ve kurallara uyup uyulmadığı konusunda kontrolü sağlar.

2.2. Yetiştirme Komisyonu, kedileri safkan kitabına kaydeder, köken belgesi verir,  ırk ve sahiplik belgesi düzenler.

2.3.  Yetiştirme komisyonu, kulüp şubelerinin yetiştirme çalışması hakkındaki  raporun süre ve formunu onaylar.

2.4. Yetiştirme Komisyonu, konsültasyonlar, seminerler düzenler ve gerek kulüp, gerekse şubelerin kayıt tutmasıyla ilgili kontroller yapar.

2.5. Yetiştirme Komisyonu, kulübün safkan kedi varlığını kontrol etme hakkına sahiptir. Yetiştirme Komisyonu üyeleri, evcil hayvanları ziyaret edebilir,

Muayene belgeleri düzenleyebilir, hayvanlarla ilgili test, analizler ve tedaviler yapılmasını isteyebilir. Yetiştirme Komisyonunun gereklerini yerine getirmeyen yetiştiriciler kulüpten uzaklaştırılabilir.

 

Yetiştirme kitapları

3.0  Yavru kedilerin kaydının yapıldığı tüm üreticilerde  soyağacı WCF belgesi olmalıdır. Bağımsız kulüpler veya başka sistemlerin kulüplerinin soy belgesi olan üreticilerinin kulübe mutlaka kaydolmaları gerekir. Yavru kedilerin kaydı iki defterde toplanır – Esas defter ve Deneysel defter.

3.1. Esas Yetiştiriciler Kitabı, "EYK: Esas Yetiştirici Kitabı” olarak anılacaktır,   safkan ıslahı kaydeder."EYK: Esas Yetiştirici Kitabı”na  kayıtları girilen kedilerin, en az 4 kuşak ataları olmalıdır.

3.2.  Deneysel Yetiştirme Kitabı, DYK olarak anılacak,  sertifikalı üreticilerin yaptığı cinsler arası çiftleşmeden doğan ve gösteride yeni/acemi sınıfta "pekiyi” notunu alan kedileri, aynı zamanda EYK koşullarını yerine getirmeyen kedileri de kaydeder.

3.3.  Yetiştirme  kitapları dernek tarafından, derneğin kayıtlı olduğu ülkenindilinde yazılır.

3.4. Yurtdışından gelen kedilerin isimleri yetiştirme kitabına orijinal ismiyle yazılır.

3.5.Yetiştirme kitabı, her yıl yeniden başlar.Her yıl batın numarası 01’den başlar.

 

4.Safkan damızlıklar

4. Üretim için kedilerin 10 aylıktan küçük veya 6 yaşından büyük olmaması durumunda izin verilir. Yetiştirme Komisyonunun, kedilerin sağlıkları ve gelişim düzeyleri durumlarına bağlı olarak yetiştirme faaliyetlerini sona erdirme veya uzatma hakkı vardır.

4.1.Üretimde , sadece  standartların gereklerine uygun ve   en az  "SHAMPION” unvanına sahip kedilere izin verilir. Yetiştirme Komisyonunun onayıyla, bir kedi, derneğin safkan kütüğü kontrolünden alınan özel izinle üremeye girebilir.

4.2. Kedi yavruları ve kediler, eğer muayenede aşağıdaki kusurlardan biri ortaya çıkarsa, Yetiştirme komisyonunu kararıyla kediyi üretimden çıkarılabilir:

- Alt veya üst çenede 5 mm’den fazla çıkıntı

- Diş ve çene konumunda anormallik

- Kuyrukta düğümler,bükülmeler ve kırıklıklar

- Herhangi bir iskelet deformasyonu

- Yarık damak, displazi, polidaktili.

- Sağırlık, körlük, şaşılık,göz kapakları ve göz anomalisi

- Renk standardı uyumsuzluğu

- Göz renginde yeşil halka

- Kriptorşidizm (12 aydan  büyükler)

- Gizli kusurlar için estetik operasyon yapılmış kediler.

4.3. Kediler,ırk standardında yazılı  kusurlar için üretimden çıkarılmaz.

 

Batın sayımı ve kaydı

1.Kedi yavruları, yeni sahiplerine 3 aylıktan (12 hafta) DAHA KÜÇÜK VERİLMEMELİDİR. Bu kuralın çiğnenmesi durumunda yetiştirici WCF kulübü üyeliğinden ve WCF’ye kayıtlı evcil hayvan yetiştirme adından mahrum edilir.

2. Bir batında doğan tüm yavrular kaydedilir. Eğer alıcıya kayda kadar bir yavru kedi verdiyseniz  bir batında doğantüm yavrular  kaydedilmeyecektir. Eğer sahiplenen  kedi yavrusu 3 aylık değilse, yetiştiriciye 1. maddenin yaptırımları uygulanır.

Yetiştirme ancak safkan, derneğe kayıtlı ve WCF yarışmasında üreme değerlendirmesi olan, 12 aydan küçük(veteriner önerisiyle 10 aya kadar indirilebilir)ve 6 yaşından büyük olmayan kediler için uygundur.Mutlaka çifleşme sözleşmesi hazırlayın ve imzalayın. (Bu şablonu kendiniz düzenliyorsunuz). Çifleşmenin nasıl olduğunu ve kedi yavrularının nasıl kaydedildiğini BURADAN okuyabilirsiniz.

Kedi yavrularının derneğe kaydı 8 haftalıktan DAHA ERKEN yapılmamaktadır.

Doğan tüm yavru kedilerinbatın kaydı  aynı anda olmalıdır. Başka türlü kabul edilmez. Bir batında doğan kedi yavrularından birine veya birkaçına "Seçici kayıt” yapmamalısınız.

ÖNEMLİ! Batın kayıt formu ve diğer tüm online formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Batın kayıt başvuruları iki ay içerisinde yapılmalıdır, şecereler ise yavrular üç ayını doldurduktan sonra verilecektir, aksi durumlarda doğabilecek sorunlardan derneğimiz sorumlu değildir.

Batın kayıt formunu herkesin doldurması gerekiyor.Bu formu doldurmayan kişilerin batın kaydı yapılamayacaktır. Yavru kedilerin doğum bildiriminin yanında, dişi ve erkek kedinin de   şeceresinin,üreme değerlendirmesinin alındığına dair belgelerin (diplomalar veya tittle belgeleri) taraması mutlaka eklenmelidir. Online olarak eksik doldurulmuş veya örneklere uymayan formlar için, hiçbir şekilde kayıt işlemleri yapılmayacaktır! Eğer siz yavru kedinin cinsiyetini tek başınıza belirleyemiyorsanız ya da başka herhangi bir sorun varsa, sadece bildiğiniz verileri doldurun. Online formun doldurulmasıyla ilgili olarak 05333904920 numaralı telefona danışabilir veya  felinoloji.tr@gmail.com ye yazabilirsiniz.

Yetişmiş bir dişi kediden iki takvim yılı içerisinde üçten fazla doğuma onay verilmez.

DERNEĞİN  YETİŞTİRME KOMİSYONUNUN KARARIYLA, 2 yılda azami 4 batına doğuma izin verilebilir.(buna neden ihtiyaç duyduğunuza dair nedenle birlikte derneğin yetiştirme komisyonuna yazılı bir dilekçe vermeniz gerekmektedir).

3 aylık olmamış kedi yavrularını anneden alıp yeni sahiplerine vermek YASAKTIR!

Bu kuralı ihlal eden yetiştiricinin dernekle ilişiği kesilir  ve bu yetiştiricinin evcil hayvan temin etmesinden mahrum edilmesi için WCF komisyonuna bir dilekçe verilir. (Derneğin önerisiyle yetiştiricinin WCF’deki isim kaydı iptal edilir).

Dernek üyelerimiz ve yeni üye olmak isteyen kediseverlerin dikkatine!

Herhangibir anlaşmazlığa tartışmaya sebep vermemek için ayrıca üyelerimizin güven kaybı yaşamaması amacı ile, Türkiyede WCF üyesi diğer derneklerde kaydı bulunan kediseverlerin üyeliği kabul edilmeyecektir. Halihazırda üyemiz olanlarında dernek seçimi yapmaları önemle rica olunur.

BÜTÜN  WCF DERNEKLERİNİN ORTAK KURALI:

Yavru kedinin cinsi, sadece bir batında doğan yavruların kayıt olduğu dernek  tarafından belirlenebilir ve verilebilir.

Kedileri HİÇBİR ŞEKİLDE SAHİPLENDİRME SÖZLEŞMESİ OLMADAN vermeyin ve almayın!

Web sayfasının bu bölümünden sözleşme örnekleri indirilebilir ve kendiniz için düzenleyebilirsiniz (sayfanın alt tarafında).

WCF KURALLARINDA yavru kedileri "evraksız” VERMEMELİSİNİZ!

Buna göre, kediyi, sözleşmenin bölümlerine uygun olarak  SOY HAKLARI OLMADAN(üretimsiz)verirken, mutlaka aşağıdaki maddeleri yazdırın:

Alıcı,  (zaman SÜRESİNİ belirtin) geçmeden, iş bu sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren bir takvim yılı süresi içerisinde kediyi kısırlaştırmayı kabul eder. Bu hususu "sözleşmenin geçerlilik süresi” bölümüne yazdırın.

Ev kedisi sahibi (Yetiştirici), alıcının kediyi kısırlaştırdığına dair kanıt verdikten sonra kedinin şeceresini alıcıya vermeyi taahhüt eder.

Kedinin mülkiyet hakkı yetiştiriciden yeni sahibine geçer ve alıcının kedinin kökenine dair (şecere) dokümanı aldıktan sonra taraflar, sözleşme yükümlülüklerinin tamamen yerine getirildiğini var sayarlar.

Siz yetiştiriciler, yetiştirici olarak, sözleşmenin tüm koşullarının yerine getirildiği zaman,kedinin yeni sahibine şecereyi vermeniz gerekmektedir.

Dernek, ÖRNEKLERE UYGUN DÜZENLENMEMİŞ ŞECERE VERMEMEKTEDİR.şöyle ki:  Kedinin kökenine dair eksik bilgi varsa, safkan tayini vb. yoksa. Eğer kedibelirlenmiş tarihten önce kısırlaştırılmışsa ,şeceresinde bunu BELİRTİN.

Sonra şeceresindeki  "kedinin cinsiyeti” hanesine – neuter / kısırlaştırılmış yazılacak ve soy kütüğü "üreme için değildir” olarak verilecektir.


5.4  Doğan kedi yavrularının takma adını, kendi takdiriyle kedi yetiştiricisini verir.

5.5  Şecere İngilizce düzenlenir ve vermeye yetkili dernek tarafından mühürlenip imzalanır. 

5.6  Şecerede düzeltmelere izin verilmez.

 

Kedi yavrularını sahiplendirmek

6.0  Kedi yavruları, yeni sahibine 3 aylıktan daha küçük olmamak şartıyla verilmelidir. Yavru kediyle birlikte yeni sahibi bakım ve korumayla ilgili öneriler, veteriner pasaportu, yavru kedinin verildiğine dair bir anlaşma kopyası alacaktır.  Eğer anlaşma koşulları yerine getirilirse, hayvanın kökenine dair üreme hayvanının şecerebelgesi  veya sertifikasında (tüm nesillerde kayıt numarası olmayan şecere belgesi) üreme hakkı yoktur (aşağıda 7.1. maddesine bakın).

6.1. Kayıtta belirtilmeyen iç organlarda gizli kusurlar ve hastalıklar, ne derneği, ne de yetiştiriciyi sorumlu kılmaz.

 

Derneğin kayıt dokümanları 

7.Şecere, 12 haftalık ve dernekte doğmuş olan kedi yavrularına verilir. Şecerenin verilme sebebi,  bir batında doğan kedi yavrularının araştırılmasıdır. Bir yavru kediyi verirken, yetiştiricinin "Kedi yavrusu sınıfını” ve yetiştiricinin adını soyadını şecerede göstermesi gerekmektedir. Dernek, şecerenin suretini çıkarmaz.

7.1. Şecere–1 yaşından küçük kedi yavrularına verilir.

 

Sahiplendirme anlaşması.

Safkan kedilerin şeceresinde, atalarının en az dört neslinin bilgilerini içermeli ve kayıt numaraları da en az üçüncü nesle kadar olmalıdır. Safkan olmayan kediler, tüm nesillerde kayıt numarası olmadan şecere alırlar. Kedinin yeni sahibinin sahiplendirme sözleşmesinin tüm koşullarını yerine getirmesinden sonra şecere, PET-sınıfı kediler için öngörülen bireysel kayıt numaralı şecere ile değiştirilmektedir.

7.2.  Mülkiyet belgesi, hayvanlara 3 yaşından itibaren verilir. Sertifika verilmesinin sebebi, diplomalar ve gösteride alınan değerlendirme listeleridir.

7.3.  Ev kedileri ve yerli kediler (Angora, Van), derneğe ücretsiz kaydedilir.

 

Yetiştirme yerinin kaydı (Cattery isim)

8. Yetiştirme yerinin kaydı, sadece dernek üyeleri için yapılmaktadır.

Kayıt yaptırma koşulu : En az bir safkan dışı kedi olması ve yetiştirici kursunu bitirdiğine dair bir sertifikasının olması gerekmektedir.

 

Yarışmalara katılma

9. Dernek, dernek üyelerinin, diğer sistem ve kulüplerin yarışmalarına gitmeyi yasaklamaz. Ancak, sahiplik sertifikasını düzenlemek için sadece WCF lisanslı gösterilerin değerlendirmesi kabul edilecektir.

9.1. Derneğin yarışmasına katılım için dilekçe verilecek ve sadece ön ödeme yatırılacaktır.

9.2. Katalog, yarışmaya 20 gün kala kapanır. Sonraki kayıt ek bir listede yapılır. Gösteri komisyonunun, ek listeye kayıt yaparken, dernek üyelerine indirimleri reddetme hakkı vardır.  

9.3. Yarışmaya katılım sırasında, sergileyen kişinin WCF gösteri Kurallarına uyması gerekmektedir.  Yarışma salonunda sigara ve alkollü içecekler kullanmak yasaktır.

9.4. Yarışma komitesi, kedilerin gösteriye katılma hakkını aşağıdaki sebeplerle reddedebilir:

- Talebin zamanında yapılmamış olması

- Gösteri ücreti zamanında yatırılmamış olması

- Katılımcı sayısının maksimum limite ulaşması.

- Aynı şeklide, yarışma komitesinin, eğer bir önceki dernek yarışmasında ve sonrasındaki tutumu derneğin itibarını ve çıkarlarına zarar vermişse,  kedi sahibini reddetme hakkı vardır.

 

Derneği derecelendirme

10. Takvim yılının sona ermesiyle, kedi sahibinin, derecelendirmeye (rating) katılım için derneğe  Anket vermesi gerekmektedir.

 

Dernek üyeliği

11.Dernek üyeliği, bir üyelik dilekçesi, 1 vesikalık resim, kimlik fotokopisi ve katkı payı vermek suretiyle yapılır. Bir üyeyi dernek üyeliğinden çıkarma kararı, Faal üyelerin Genel toplantısında, dernek başkanının önerisiyle verilir.

11.1. Dernek Üyesinin yapması gerekenler:

- WCF kurallarına uymak ve Şecere Dokümanlarını ve diğer  dokümanları vermek;

- Yıllık katkı paylarını zamanında ödemek (son ödeme tarihi cari yılın ocak ayının son iş günüdür);

- Yılda en az bir defa derneğin gösterisine veya Safkan incelemesine katılmak;

- Üretici mülkiyet/sahiplik sertifikasını zamanında düzenlemek;

- Sahiplik belgesinin kapanış kurallarına uymak;

- Dernek ve derneğin yetiştiricileri hakkındaki bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmamak;

- Derneğin faaliyet kurallarını ihlal etmemek;

- Derneğin varlıklarına/mülkiyetine dikkat/özen göstermek;

 

11.2.Dernek üyelerinin sahip olduğu haklar:

- Dernek toplantılarına bir öneri oyuyla katılma hakkı;

- Dernek üyeleri için belirlenen faydalar, indirimler ve hizmetlerden yararlanmak;

- Danışmanlık, metodolojik ve diğer yardımları almak;

- Teklifler sunmak;

- Dernek yararına karşılıksız/yardım faaliyetleri gerçekleştirmek ("Yardım faaliyetleri ve yardım kuruluşları hakkında” yerel yasaya uygun olmak)

11.3.Üyelikten Çıkma

-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

-Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

-Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

11.4.. Üyelikten Çıkarılma

      Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

 

         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

12.Anlaşmazlıkların çözümü

12.1.Dernek ile kedi yetiştiricisi arasındaki tartışma ve anlaşmazlıklar görüşmeler yoluyla çözülür. Anlaşmaya varılamaması durumunda tüm anlaşmazlıklarda sorunun çözümü için  İSTANBUL mahkemeleri yetkilidir.

12.2. Yetiştiriciler ve dernek arasında, yetiştiriciler ve alıcılar arasındaki tartışma ve anlaşmazlıklar görüşmeler yoluyla çözülür. Derneğin bu anlaşmazlıklarla ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur. Anlaşmaya varılamaması durumunda tüm anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkilidir.